La ditt barn formes av
opplevelser og kjærlighet i
Snehvit familiebarnehage

Snehvit familiebarnehage er en koselig sentrumsnær barnehage med plass til 10 barn. Vi elsker naturen og er stadig å se på vei til nye eventyr i nærmiljøet. Som realfagsbarnehage er vi levende opptatt av at barna skal få praktisere sin forskertrang. Det skal være spennende læring i et lekent miljø.


- Velkommen til Snehvit

Barnehagesangen

Barna i Snehvit familiebarnehage har spilt inn egen barnehagesang som de er veldig stolte over.

En liten kylling i egget lå

Vi har laget vår egen versjon av 'En liten kylling...." og barna i Snehvit er stolte sangere.

Årsplanen

Årsplanen er en oversikt over den pedagogiske virksomheten gjennom et barnehageår, og et ”verktøy” for personalet og informasjon til foresatte. Rammeplanen sier at «Årsplanen skal vise hvordan barnehagen vil arbeide for å omsette rammeplanens formål og innhold og barnehagens lokale tilpasninger til pedagogisk praksis. Årsplanen skal blant annet vise hvordan barnehagen arbeider med omsorg, lek, danning og læring». [Klikk for å lese årsplanen]

Realfagsbarnehage

Vi er en realfagsbarnehage og forplikter oss til å arbeide systematisk og helhetlig for å forbedre barn og unges kompetanse i realfag.

Personalet må ha en felles forståelse, en tanke og en plan for hvordan vi ønsker å jobbe med dette i hverdagen. Vi må være undrende, nysgjerrige og lekende sammen med barna. Et engasjert personal er viktig. Vi må ha humor og vi må by på oss selv. Vi skal jobbe med realfag både spontant, men også planlagt. Målet må ... [Klikk for å lese mer]

Kreativ lek

De voksne må se barnas interesse og bygge videre på dette. I kreativ lek er det samhold og fellesskap, det er lystbetont og leken utvikler seg og varer over lengre tid. Barna i Snehvit er vant til at de voksne er med i leken, at de lever seg inn i rollen de har fått og at de oppmuntrer alle barn til å være med. Leken har en fremtredende plass i barns liv i barnehagen. Leken har egenverdi og er en viktig side ved barnekulturen. Leken er et allment  ... [Klikk for å lese mer]

Samlingsstunden

I Snehvit familiebarnehage blir samlingsstunden sett på som et viktig møtepunkt mellom store og små. Dette er en plass der barna kan få erfare at de er en del av noe som er større enn en selv. Forventning, undring og fellesskap er viktige nøkkelbegreper som kan knyttes opp mot denne stunden. Vi i Snehvit familiebarnehage ser på samlingsstunden som en flott arena der det kan legges til rette for språkstimulerende aktiviteter ... [Klikk for å lese mer] 

Ut på tur, aldri sur...

For barn i barnehagealder er naturen der ute en spennende verden, og vi i Snehvit familiebarnehage ønsker å legge forholdene til rette så et sunt grunnlag kan legges allerede i barnehagealder. Ved å tilrettelegge for en kombinasjon av opplevelser og undervisning, stimuleres barnets oppmerksomhet av egen nysgjerrighet som fører til utfordringer der fokus på kreativitet faller naturlig. Vi er ofte på tur utenfor barnehagen, og besøker spennde steder hver uke.

Kidplan

Kidplan er en foreldre-app for barnehager som gjør kommunikasjonen mellom barnehagen og foreldrene enklere. Gjennom appen kan foreldrene få tilgang til foreldrelisten, registrere samtykker og se bilder, ukeplaner og beskjeder fra barnehagen. I foreldre-appen kan foresatte blant annet følge med på ukeplan. Gjennom kalender-funksjonen vises barnehagens planlagte aktiviteter. Da vil du kunne lese hva barnehagen har planlagt i morgen ...  [Klikk for å lese mer] 

Ansatte

Lene

Barnehagelærer

Sissel

Pedagogisk medarbeiderGrethe

Eier

Vedtekter for Snehvit familiebarnehage

Vedtektene regulerer blant annet barnehagenes eierforhold, formål, opptakskriterier, åpningstider og oppsigelsestid. Les vedtektene før du aksepterer tilbudet om barnehageplass. Det er barnehagens eier som fastsetter vedtektene. [Klikk for å lese vedtekter]


Kontakt oss gjerne for mer informasjon om barnehagen.

TA KONTAKT

Google maps

Street view

Avdelingstelefon: 936 93 683

Telefon eier: 416 23 930

grethe@snehvitfamiliebarnehage.no


Åpningstider mandag til fredag kl 7.30-16.30